OTOZ Animals Oświęcim logo
Znalazły dom - od września 2011r

Scarlet

25 lutego 2018

Adoptowana przez sympatyczną panią z Zatora. Dziękujemy!

Około 7 miesięczna bardzo przyjazna, lgnąca do człowieka koteczka.