OTOZ Animals Oświęcim logo

Kontakt

   • E-mail: oswiecim@otoz.pl
   • E-mail Inspektoratu ds Ochrony Zwierząt: interwencje_oswiecim@otoz.pl
   • Adres Schroniska: ul. Kamieniec (bez numeru), 32-600 Oświęcim
   • Adres siedziby Oddziału OTOZ Animals: ul.Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim
   • Podane telefony w godz. 8.00-16.00 nie są telefonami alarmowymi
    (z uwagi na natłok pracy najlepiej kontaktować się drogą smsową – oddzwaniamy w najbliższej wolnej chwili): 691- 485-682

Telefony adopcyjne odbierane są w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do niedzieli. 

   • Adopcje kotów  : 691-485-682 i 880-289-576  (sms „adopcja kota”)
   • Adopcje psów  : 692-877-699 i 880-289-576 (sms „adopcja psa” )

Po godzinie 16stej odbieramy tylko smsy i maile w miarę wolnego czasu.

W NAGŁYCH WYPADKACH (szczególnie komunikacyjnych) lub w przypadku znalezienia zagubionego zwierzęcia, 24h/dobę, na terenie Miasta Oświęcim: Straż Miejska tel. 986 lub Policja 997 informuje naszego pracownika interwencyjnego, który wraz z lekarzem weterynarii pełni dyżur całodobowy.

   • Schronisko jest czynne od godz.8.00 do godz.16.00,  przy czym do południa trwają godziny techniczne poświęcone na sprzątanie i karmienie zwierząt.  Przyjmowanie odwiedzających w godzinach dopołudniowych zależne jest od ilości wykonywanych obowiązków w dany dzień (ilość zgłoszeń interwencyjnych, ilość zwierząt wymagających wyjazdu do lecznicy weterynaryjnej, ogólna ilość zwierząt wymagających pielęgnacji i innych sytuacji, które mają wpływ na napięty lub nawet przedłużony czas godzin technicznych).
   • Schronisko nie przyjmuje dużych grup odwiedzających (wycieczki itp) . Maksymalna ilość wchodzących na teren schroniska odwiedzających, to  8 osób. Związane jest to głównie ze stresem zwierząt jaki wywołują duże grupy.

Na terenie Gminy Oświęcim: Policja tel. 997 ma w obowiązku niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby interwencyjne Gminy (art.9a ustawy o ochronie zwierząt).

W nagłych wypadkach komunikacyjnych zagrażających życiu i zdrowiu zwierząt na terenie całej Polski, każda Gmina lub Miasto ma ustawowy obowiązek podpisać umowę z lekarzem weterynarii (art.11a punkt 8 ustawy o ochronie zwierząt), który udziela pierwszej pomocy potrzebującym zwierzętom niezależnie od pory dnia i nocy. Straż Miejska lub Policja mają również w obowiązku poinformować służby ze swojego terenu, które podpisały umowę z danym Miastem lub Gminą ( tym bardziej iż pracownicy interwencyjni Gmin mogą przyjąć zgłoszenie tylko od w/w służb). Jeśli z jakiś powodów dana Gmina nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie posiada takiej umowy, to funkcjonariusze Policji mają w obowiązku na mocy ustawy o ochronie zwierząt bezzwłocznie powiadomić pracownika alarmowego danej Gminy, a w przypadku braku wytypowania przez Gminę takiej osoby powinni bezzwłocznie powiadomić Wójta, Burmistrza, Sołtysa bądź inną osobę decyzyjną i odpowiedzialną za działania w danej Gminie niezależnie od pory dnia i nocy. Należy poczekać do czasu przyjazdu służb interwencyjnych, by mieć kontrolę nad ewentualnym przemieszczeniem się zwierzęcia. Jeśli osoba znajdująca ranne zwierzę nie posiada wiedzy na temat udzielenia mu pierwszej pomocy, to prosimy o ostrożność i nie dotykanie zwierzęcia. Należy jednak zabezpieczyć miejsce, w którym zwierzę uległo wypadkowi ( w przypadku drogi można ustawić trójkąt ostrzegawczy).

Będąc świadkiem wypadku i wybierając numer tel. alarmowego Straży Miejskiej lub Policji, połączenie wskaże rejon, w którym wystąpił wypadek komunikacyjny z udziałem zwierząt. W tym momencie dalszą kolejność działań stosować według powyższych wskazówek ( warto zapisać w/w art. z ustawy o ochronie zwierząt ).

W przypadku zwierząt dzikich informacji na temat udzielenia im pomocy można uzyskać także np. w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie tel. 605-100-179

    • Konto bankowe Towarzystwa OTOZ Animals Oddział Oświęcim:
      PKO BP SA O/ Oświęcim 73 1020 2384 0000 9502 0091 8698
    • Konto bankowe Towarzystwa OTOZ Animals Oddział Oświęcim dla przelewów zagranicznych:
     PL 73 1020 2384 0000 9502 0091 8698 SWIFT: BPKO PL PW
    • Organizacja Pożytku Publicznego nr.
     KRS:0000069730

Mapa

dokładna mapa (kliknij aby powiększyć i/lub ustalić trasę dojazdu):

Wyświetl większą mapę