OTOZ Animals Oświęcim logo

O Nas

Oddział OTOZ Animals Oświęcim powstał w roku 2007

  • NIP: 5492393432
  • REGON: 092906022-0090
  • KRS: 0000069730
  • Statut OTOZ Animals
  • Polityka Prywatności: Administratorem danych osobowych jest OTOZ Animals oddział Oświęcim. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki wyrażono zgodę, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Oddział założony został przez Katarzynę Kuczyńską i Krystynę Biernat, które od roku 2005 bardzo mocno zaangażowały się w pomoc dla Schroniska prowadzonego wówczas przez Zakład Usług Komunalnych. Ponieważ prowadzenie Schroniska przez ZUK odbiegało od naszych ideałów, systematycznie, krok po kroku walczyliśmy o poprawę nie tylko warunków bytowych zwierząt w Schronisku, ale także o humanitarne, łagodne sposoby zabierania ich z miejsc, gdzie się błąkały. Oddział zaczął się rozrastać i szybko przyłączyli się ludzie walczący o dobro zwierząt.

Początkowo było nam bardzo trudno, lecz nasze zaangażowanie wzrastało z każdym dniem. Niestety było nam bardzo ciężko wpłynąć bezpośrednio na los zwierząt, ponieważ Schroniskiem zarządzała firma ZUK. W  zderzeniu z twardą rzeczywistością, postanowiliśmy przyłączyć się do największej i najbardziej prężnie działającej organizacji zakładając w Oświęcimiu oddział OTOZ Animals. Przez kolejne dwa lata walczyliśmy o przejęcie prowadzenia Schroniska na Kamieńcu.

W między czasie pomagaliśmy bezdomnym zwierzętom przetrwać trudne warunki schroniskowe. Podejmowaliśmy szereg akcji adopcyjnych, akcji sterylizacji kotów wolno żyjących, a także bardzo mocno rozwinęliśmy Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals interweniując w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt. Rozpoczęliśmy także współpracę z Policją i Strażą Miejską. Prowadziliśmy także szereg szkoleń dla Policji, Straży Miejskiej, ale także dla nowych Inspektorów ds. ochrony zwierząt. Poświęciliśmy się tej sprawie w pełni, mając nadzieję, że uda się nam zmienić los wielu skrzywdzonych zwierząt.

W roku 2010 dnia 1 kwietnia przejęliśmy opiekę nad Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt jako Oświęcimski Oddział OTOZ Animals.

Przez kilkanaście lat Schronisko prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych posiadało bardzo ograniczoną ilość miejsc dla bezdomnych zwierząt (15 psów i 25 kotów), a potrzeby i ilość bezdomnych zwierząt z każdym rokiem niestety wzrastały.  Z dniem 1 kwietnia 2010 roku objęliśmy opieką bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Oświęcim. Pracy było bardzo dużo zanim udało się doprowadzić obiekt do lepszego stanu, szczególnie, że w miesiąc po przejęciu opieki nad Schroniskiem, nadeszła powódź i dokonała dodatkowych, znacznych zniszczeń. Wszystkie modernizacje wykonać mogliśmy dzięki ludziom dobrej woli i wspaniałym Darczyńcom.

Schronisko w Oświęcimiu prowadziliśmy przez 13 lat, do dnia 31.12.2023 r.

Od roku 2007 prowadzimy Inspektorat ds. ochrony zwierząt. Przeprowadzamy rocznie mnóstwo interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Prowadzimy szkolenia dla Policji i Straży Miejskiej, by nasza współpraca z tymi służbami była bardziej profesjonalna. Dzięki naszym działaniom udało się doprowadzić do wielu wyroków skazujących za znęcanie się nad zwierzętami, w tym słynna sprawa wyrzuconego przez okno II piętra psa rasy York, gdzie oskarżony usłyszał jeden z najwyższych wyroków w Polsce – zakaz posiadania zwierząt na maksymalny okres 10 lat, przepadek zwierzęcia, kara grzywny oraz rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Kolejne sprawy są w toku, a nasi inspektorzy nie ustają w walce o sprawiedliwość i poprawę losu krzywdzonych zwierząt.

Uratowaliśmy także wiele zwierząt dzikich – saren, koziołków, ptaków. Tutaj wielkie ukłony i podziękowania dla Starostwa w Oświęcimiu, które wspiera nasze działania oraz dla Pana Jacka Wąsińskiego z Leśnego Pogotowia z Mikołowa, który podjął się opieki i leczeniu tych zwierząt .

Organizujemy happeningi np. „Zerwijmy Łańcuchy”  „Adoptując ratujesz mi życie” „Stop dla uboju rytualnego”  „ Stop okrucieństwu wobec zwierząt” itp.

Bezustannie walczymy o poprawę życia wszystkich cierpiących zwierząt.

Przyłączcie się do nas ! Razem możemy więcej 🙂

Remonty :

Wolontariat:

Na ratunek dzikim zwierzętom:

Metamorfozy ratowanych zwierząt:

Nasz Inspektorat,  interwencje oraz akcje na rzecz ratowania naszych braci mniejszych: