OTOZ Animals Oświęcim logo
Aktualności

Wyrok za znęcanie się nad zwierzętami !

23 marca 2018

Mamy kolejny prawomocny wyrok za znęcanie się nad zwierzętami, który zapadł w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Sprawa dotyczy znęcania się nad szczeniakiem poprzez zapięcie mu ciasnej obroży oraz ciągnięcia go za szyję po chodniku na oczach przechodniów czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 35 ust 1a Ustawy o ochronie zwierząt. Andrzej W. mieszkaniec Kęt, który dopuścił się tego czynu we wrześniu 2017 roku, został skazany na karę:

  • 2 lata ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w rozmiarze 32 godzin miesięcznie
  • przepadek zwierzęcia tj. odebranie skazanemu psa
  • zakaz posiadania zwierząt na okres 5 lat
  • 500 zł nawiązki na rzecz OTOZ Animals Oddział Oświęcim
  • podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień (art. 6 ust 1a, ust 2 Ustawy o ochronie zwierząt).