OTOZ Animals Oświęcim logo

Wolontariat

Bardzo ważnym warunkiem dobrego funkcjonowania naszego schroniska jest wolontariat. Dzięki wielkiemu oddaniu i poświęceniu wielu osób schronisko rozwija się, a los naszych podopiecznych staje się choć trochę lżejszy.

Pracy jest mnóstwo, przede wszystkim w samym schronisku choć nie tylko….
Zwierzęta trzeba karmić, sprzątać ich boksy i pomieszczenia, podawać leki, psy wyprowadzać na spacery. Trzeba też z nimi być, mówić do nich, głaskać, pomagać im poczuć się kochanymi. One bardzo tęsknią za człowiekiem – odważne zabiegają o jego względy jak tylko mogą, a bardziej nieśmiałe siedzą w pewnej odległości i błagalnie patrzą. Schronisko to naprawdę nie jest raj… To miejsce, które pomaga przetrwać. Nic więcej, niestety. A przecież przetrwanie to nie wszystko… Ich jedyną szansą na szczęśliwe życie jest znalezienie domu. Jednak, aby mogły tego szczęścia doczekać potrzebują naszej opieki i pomocy.

Wszystkich chętnych do pomocy powitamy z ogromną radością.

REGULAMIN WOLONTARIATU

 • Wolontariuszem może zostać każdy kto:
  • kocha zwierzęta,
  • pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
  • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów,
  • jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt,
  • złoży wypełniony formularz zgłoszeniowy i 2 zdjęcia.
 • Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz uczestniczy w akcjach organizowanych przez OTOZ Animals – zbiórki publiczne, akcje adopcyjne itp.
 • Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ma obowiązek:
  • każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy na liście obecności,
  • noszenia identyfikatora z nazwiskiem i zdjęciem wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jak również w czasie przeprowadzanych akcji z udziałem wolontariuszy organizowanych przez OTOZ,
  • przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń kierownika schroniska i innych osób uprawnionych,
  • wykonywania zleconych czynności.
 • Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać w szczególności na:
  • wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów,
  • czesaniu wyznaczonych psów i kotów,
  • karmieniu szczeniąt, kociąt.
 • Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na:
  • sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt,
  • sprzątaniu innych pomieszczeń i korytarzy,
  • myciu misek zwierząt.
 • Wolontariusze nie mogą bez zgody kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt lub uprawnionej osoby wyprowadzać zwierząt z boksów i wykonywać zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy w przypadku:
  • rezygnacji (pisemnej lub ustnej),
  • nie podjęcie żadnych czynności na rzecz OTOZ lub Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 5 miesięcy,
  • dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa, naruszającego porządek prawny lub normy społeczne,
  • z powodu utraty zaufania.
 • Decydując się na współpracę z nami pamiętaj, że: pracujesz dla zwierząt i to zwierzętom pomagasz przychodząc do schroniska, przyjmujesz na siebie obowiązki dobrowolnie, stosownie do swoich możliwości i potrzeb schroniska, dlatego podjętych zobowiązań dotrzymujesz szczególnie starannie.
 • Wolontariat obejmuje również działania OTOZ Animals poza schroniskiem: akcje adopcyjne, akcje zbiórek finansowych i rzeczowych na rzecz schroniska, działania edukacyjne i inne.