OTOZ Animals Oświęcim logo
Nowo przybyłe

Miluś

29 kwietnia 2019

Pies znaleziony w dniu 26.04 na ul. Polnej. Właściciela prosimy o odbiór pieska w schronisku.